top of page

Tarieven

Bijlage 1.4.5 Prijslijst 2024


Wij hebben met alle zorgverzekeraars behalve Zorg en Zekerheid een contract afgesloten.
Bent u niet verzekerd of is er met uw verzekering geen contract, dan zijn dit onze tarieven:


Tarieven per behandelingssoort                                                 Particuliere tarieven


Zitting Fysiotherapie                       
Intake en onderzoek na screening                                               
Intake en onderzoek na verwijzing                                           
Rapporten fysiotherapie         
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  

Zitting Manuele therapie                                                             
Bekkenfysiotherapie                                                                   
Oedeemtherapie                                                                            
Oncologische fysiotherapie                                                        
Kinderfysiotherapie                                                                        
Instructie/overleg ouders van de patiënt                                   
Telefonisch consult                                                                        
Toeslag voor aan huis behandeling                                             
Gemiste afspraak                                                                           

 

€  46.00

€  58.00

€  58.00

€  65.00

€  65,00

€  58,00

€  58,00

€  58.00

€  58.00

€  58.00

€  48.00

€  25,00

€  17.00

75% van het tarief

Nog vragen? Contact ons voor meer informatie.

bottom of page