Tarieven

Bijlage 1.4.5 Prijslijst 2022


Wij hebben in principe met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Bent u niet verzekerd of is er met uw verzekering geen contract, dan zijn dit onze tarieven:


Tarieven per behandelingssoort                                                 Particuliere tarieven


Zitting Fysiotherapie                       
Intake en onderzoek zonder verwijzing                                               
Intake en onderzoek na verwijzing                                           
Intake en onderzoek na verwijzing kinderfysiotherapie         
Korte rapporten fysiotherapie                                                     
Tijdrovende rapporten fysiotherapie                                       
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport                             
Zitting Manuele therapie                                                             
Bekkenfysiotherapie                                                                   
Oedeemtherapie                                                                            
Oncologische fysiotherapie                                                        
Kinderfysiotherapie                                                                        
Instructie/overleg ouders van de patiënt                                   
Telefonisch consult                                                                        
Toeslag voor aan huis behandeling                                             
Gemiste afspraak                                                                           

 

€  38.00

€  52.50

€  48.00

€  48.00

€  43,00

€  51,00

€  51,00

€  49.00

€  49.00

€  49.00

€  49.00

€  49,00

€  38.00

€  19,00

€  13,00

75% van het tarief

Nog vragen? Contact ons voor meer informatie.