top of page

Oncologie fysiotherapie

Fysiotherapie op been

Plan online. Het is makkelijk, snel en veilig.

Oncologie fysiotherapie 

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen, coachen en begeleiden van klachten die gerelateerd zijn aan kanker. Voorkomende problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, lymfoedeem, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid. Deze klachten kunnen zich voordoen vanaf het moment van de diagnose, tijdens het medische behandeltraject of als (late) gevolgklachten. De oncologie fysiotherapeut heeft specifieke kennis van de ziekte, de medische behandelingen, communicatie met de oncologische patiënt, de korte- en lange termijngevolgen van de medische behandeling en de laatste ontwikkelingen in de oncologie. Na een intakegesprek en fysiotherapeutisch onderzoek zal samen met de patiënt een individueel behandelplan opgesteld worden passend bij de gewenste doelen, de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Tevens kan de oncologie fysiotherapeut in overleg met de patiënt ook hulp inschakelen als zich andere symptomen of klachten voordoen die buiten het vakgebied van de fysiotherapie liggen en is er goed zicht op wanneer het zinvol is met oncologieverpleegkundige, specialist of huisarts te overleggen.

bottom of page